Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Privacyreglement

Privacyreglement

Krijgt u zorg bij Amphia? Dan gebruiken wij persoonlijke gegevens van u. Zoals uw naam, telefoonnummer en medische gegevens. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u ons belt, mailt of schrijft. Of als u langskomt voor een afspraak. In dit privacyreglement leest u hoe we met uw gegevens omgaan. Op deze pagina leggen we u meer uit over deze privacyregels. 

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken de informatie die u verzendt via de website nooit om individuele personen te identificeren. Om uw privacy te garanderen worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Wij gaan heel precies met uw gegevens om. Daar kunt u op vertrouwen. We moeten uw gegevens goed beveiligen. Daar zijn regels voor. Een speciaal team van Amphia is altijd bezig met het beveiligen van uw gegevens binnen amphia.nl. En al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers met officiële toestemming mogen uw gegevens gebruiken. Meer informatie hierover leest u in ons privacy statement.

Ga naar privacy statement

Ook als u bij ons solliciteert beschermen we uw privacy. Dat geldt voor zowel interne als externe sollicitanten.  

Wie krijgt uw gegevens te zien? 
Als u solliciteert via de website Werken bij Amphia, vragen we u persoonlijke gegevens in te vullen. Die gegevens gebruiken wij voor uw sollicitatie. Alleen de mensen die ze nodig hebben voor behandeling of afhandeling van uw sollicitatie kunnen erbij. Soms staat er in de wet dat we verplicht zijn uw gegevens door te geven aan anderen. Denk aan de politie of de Belastingsdienst.

Welke gegevens gebruiken of controleren we nog meer?
Stuur ons alleen informatie die we nodig hebben voor uw sollicitatie. Tijdens het sollicitatieproces vragen we misschien aan uw eerdere werkgevers hoe het was om met u te werken. Ook controleren we of u geschikt bent voor de baan en of u de juiste diploma’s heeft. En of u bent ingeschreven in het BIG/RGS-register. U moet ons ook altijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Als het sollicitatieproces voorbij is, bewaren we uw gegevens als u bent aangenomen. Zo niet, dan verwijderen we uw gegevens na 3 maanden. Soms vragen we u of we uw gegevens in portefeuille mogen houden. Dan bewaren we uw gegevens dan nog 3 maanden langer. Ze zijn dan niet meer aan u als persoon gekoppeld. Maar ze staan wel in ons systeem. Leidinggevenden binnen Amphia kunnen deze gegevens zien, en u mogelijk vragen voor een andere baan. Als de 3 extra maanden om zijn, worden uw gegevens verwijderd.

Wilt u meer weten over kwaliteit en veiligheid bij Amphia? 

Ga naar Kwaliteit & veiligheid

Label